Week9

week
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
9
จันทร์
ขั้นเตรียม :
กลับมารู้ตัวและมีสติอยู่กับตัวเอง

ชื่อกิจกรรม :ขอโทษ&ขอบคุณ
ขั้นเตรียม (5 นาที)
-ครูและนักเรียนนั่งร่วมกันเป็นวงกลม
- Monitor ให้สัญญาณครูและนักเรียนสวัสดีซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
- นักเรียนกลับมาอยู่กับตนเองด้วยการหลับตาสมาธิ2นาทีในระหว่างนั้นครูก็พูดชื่นชมสิ่งที่ทำได้ดีแล้วและสิ่งที่จะดำเนินต่อไปด้วยความอย่างดีงามของนักเรียน
- ครูพูดให้นักเรียนกลับมารู้สึกและค่อยๆเปิดเปลือกตา
-ดินสอ
-กระดาษรูปหัวใจ  2 สีสีชมพู(ขอบคุณ) สีเขียวอ่อน(ขอโทษ)
ขั้นกิจกรรม :
-ใคร่ครวญต่อสิ่งที่ทำและเห็นความเชื่อมโยงกับผู้อื่น
- ลดอัตราความเป็นตนเองลงด้วยความนอบน้อม
ขั้นกิจกรรม ( 15 นาที )
-ครูเล่าเรื่องการขอโทษของครูกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น1 เรื่อง
-ครูแจกกระดาษรูปหัวใจ2 สีสีชมพู(ขอบคุณ) สีเขียวอ่อน(ขอโทษ)ให้นักเรียนแต่ละคนในขณะที่ส่งอุปกรณ์ครูจะพูดทบทวนวิถีการรับส่งของและรับไหว้ซึ่งกันและด้วยความนอบน้อม
- ครูอธิบายการใช้กระดาษสองสีที่ต่างกันโดยสีชมพู(ขอบคุณ) สีเขียวอ่อน(ขอโทษ)
-นักเรียนเขียนขอโทษและขอบคุณในเรื่องราวต่างๆของตัวเองลงในกระดาษรูปหัวใจที่ได้รับ
- ครูนำกระดาษขนาดA3ไปวางที่กลางวงกลม
-หลังจากเขียนเสร็จครูกล่าวเชิญนักเรียนที่พร้อมแล้วนำไปกระดาษรูปหัวใจของตนเองติดที่กระดาษบอร์ดกลางวง
- เมื่อครบทุกคนและครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดมีพี่ๆคนไหนจะร่วมแชร์สิ่งที่ตนเองเขียนให้เพื่อนและครูร่วมฟังไหมคะ?”
- ครูและนักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน

ขั้นจบ :
เคารพคุณค่าของตนเองและผู้อื่น

ขั้นจบ  : ( 5 นาที )
- ครูพูดเสริมแรง ชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนทุกคนไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน

อังคาร
ขั้นเตรียม :
ฝึกสติกลับมารู้ตัว
จดจ่อกับสิ่งที่ทำ
รับรู้ลมหายใจ

กิจกรรม : โยคะ
ขั้นเตรียม  : ( 3นาที ) :
- นักเรียนยืนเป็นวงกลม สลับฟันปลา ห่างกันหนึ่งช่วงแขนไหว้ทักทายซึ่งกันและกัน
- นักเรียนค่อยๆหลับตา กำกับสติ รับรู้ลมหายใจที่ปลายจมูก ประมาณ 4-5 ลมหายใจ
เพลงสปาผ่อนคลาย

ขั้นกิจกรรม :
ฝึกการเคลื่อนไหว การมีสติ รับรู้ลมหายใจ

ขั้นกิจกรรม  : ( 15 นาที ) :
- ครูให้นักเรียนยืนในท่าเตรียม แยกเท้าห่างกันเล็กน้อย ขาทั้ง 2 ข้างขนานกับหัวไหล่
- ครูเริ่มท่าโยคะ ดังต่อไปนี้
ท่ายืน   
·     ท่าไหว้พระอาทิตย์
·     ท่าภูเขา
·     ท่าต้นไม้
·     ท่าเก้าอี้ 2 ขา
·     ท่าเก้าอี้ขาเดียว
ท่านั่ง  
·     ท่าเต่า
·     ท่าหงส์
ท่านอน   
·     ท่าจระเข้
·     ท่าตั๊กแตน
·     ท่างูเห่า
·     ท่าปลาดาว
ขั้นจบ :
เคารพคุณค่าของตนเองและผู้อื่น

ขั้นจบ : ( 5 นาที )
- ครูพูดเสริมแรง ชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนทุกคนไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน
พุธ
ขั้นเตรียม  :
ฝึกการมีติการรู้ตัว

ชื่อกิจกรรม : ตัวเลขกับชีวิต
ขั้นเตรียม (5 นาที)
- รู้ลมหายใจหายใจเข้า – ออก๕ครั้งรู้ลมหายใจ
กิจกรรม Brain Gym 3 ท่า (งูใหญ่กำแบเคาะร่างกาย)

- เรื่องเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับตัวเลขของคุณครู
กระดาษขนาดครึ่ง A5 ตามจำนวนนักเรียน

ขั้นกิจกรรม  :
-สร้างสรรค์จินตนาการจากตัวเลข
-  ฝึกสติ จดจ่อกับสิ่งที่ทำ
-  เชื่อมโยงและมองเห็นความสัมพันธ์ของตนเองกับสิ่งต่างๆรอบๆตัว
-  สื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้

ขั้นกิจกรรม :  ( 15 นาที )
- ครูเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเลขที่ตนเองมีความรู้สึกชอบและมีประสบการณ์เกี่ยวตัวเลขนั้นๆ
ครูแจกกระดาษขนาดครึ่ง A5 และให้นักเรียนใคร่ครวญถึงตัวเลขที่ตนเองรู้สึกชื่นชอบหรือมีความเชื่อมโยงกับตัวเองมากที่สุดและเขียนตัวเลขนั้นลงในกระดาษพร้อมทั้งตกแต่งให้มีความสัมพันธ์กับเรื่องราวที่ตนเองอยากอธิบาย
- ให้นักเรียนแต่ละคนนำเสนอแลกเปลี่ยนต่อครูและเพื่อน
ขั้นจบ  :
เคารพคุณค่าของตนเองและผู้อื่น

ขั้นจบ : ( 5 นาที )
- ครูพูดเสริมแรง ชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนทุกคนไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน
พฤหัสบดี
ขั้นเตรียม  :
ฝึกการมีติการรู้ตัว

กิจกรรม :ร้อยเรียงเสียงคล้องจอง
ขั้นเตรียม ( 5 นาที)
ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- Monitor ให้สัญญาณครูและนักเรียนสวัสดีซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
ครูเชิญชวนนักเรียนทุกคนกลับมารู้ตัวอยู่กับลมหายใจสูดลมหายใจเข้าออกลึกๆ 3 ครั้งเพื่อให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลาย
ครูและนักเรียนร่วมทำกิจกรรม Brain Gym 3 ท่า (งูใหญ่กำแบเคาะร่างกาย)โดยครูเป็นผู้ทำท่าให้นักเรียนทำตามพร้อมนับไปพร้อมๆกัน

ขั้นกิจกรรม  :
- มีสติ จดจ่อกับสิ่งที่ฟัง
- เห็นความเชื่อมโยงเรื่องราวของตนเองและผู้อื่น
- ยอมรับในความคิดเห็นและมุมมองที่แตกต่าง
- เครารพ นอบน้อมต่อสรรพสิ่ง

ขั้นกิจกรรม  ( 5 นาที )
- ครูนำบัตรคำศัพท์มาให้นักเรียนดูและถามว่านักเรียนเห็นบัตรคำศัพท์นี้แล้วนึกถึงอะไรเกี่ยวข้องกับหลักภาษาอย่างไร
ครูเชิญนักเรียนแต่ละคนมาเรียงคำศัพท์ให้มีความคล้องจองและเป็นเรื่องราวที่เชื่อมโยงกัน
ครูขออาสานักเรียนมาอ่านเรื่องราวที่นักเรียนทุกคนช่วยกันจัดเรียงขึ้น
ครูตั้งคำถามนักเรียนเช่นนักเรียนฟังเรื่องราวแล้วรู้สึกอย่างไรนึกถึงอะไรบ้างและคิดว่าแก่นของเรื่องนี้คืออะไร
- นักเรียนแต่ละคนร่วมอสดงความคิดเห็น

ขั้นจบ  :
เคารพคุณค่าของตนเองและผู้อื่น

ขั้นจบ :  ( 5 นาที )
- ครูพูดเสริมแรง ชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนทุกคนไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน

ศุกร์
ขั้นเตรียม  :
ฝึกการมีสติรู้ตัว

กิจกรรม : ดอกหญ้า
ขั้นเตรียม :  ( 5 นาที )
- ครูและนักเรียนนั่งเป็นวงกลม ไหว้ทักทายซึ่งกันและกันด้วยความนอบน้อม
- นักเรียนหลับตา จับมือเพื่อนที่อยู่ข้างๆ ค่อยๆ หลับตา รับรู้ลมหายใจที่ปลายจมูก ประมาณ 4-5 ลมหายใจ แล้วลืมตาช้าๆ
- นักเรียนกำกับสติ ด้วยการแตะสัมผัสส่วนต่างๆ ของค่างกาย จากบนลงล่าง
- ก้อนหิน 5 ก้อน
- ตะกร้าอุปกรณ์ 2 ใบ (กระดาษครึ่ง A4 ปากกา)
- เพลงบรรเลงผ่อนคลาย

ขั้นกิจกรรม  :
กำกับสติ จดจ่อกับสิ่งที่ทำ
-  ใคร่ครวญ เห็นความเชื่อมโยง และมองเห็นความสัมพันธ์ของตนเองกับสิ่งต่างๆรอบๆตัว
 เห็นความมีอยู่จริงในจักรวาล ว่าทุกสิ่งไม่มีอยู่จริง (เรามีอยู่จริงเพราะสิ่งอื่นมองเห็นเรา)
 สื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้

ขั้นกิจกรรม : ( 15 นาที )
-  ครูนำดอกหญ้าลักษณะต่างกัน จำนวน 5 ชนิด วางไว้ด้านหน้าตนเอง และให้นักเรียนสังเกต
ครูแนะนำสื่อ (ดอกหญ้า) โดยการตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง?” “มีลักษณะเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้าง?” “ในชีวิตประจำวันเราเจอสิ่งนี้ที่ไหนบ้าง?” “คิดว่าทำไมเราเรียกสิ่งนี้ว่าดอกหญ้า?”
 ครูส่งตะกร้าอุปกรณ์ 2 ใบ นักเรียนหยิบคนละ 1 ชุด (กระดาษครึ่ง A4 1 แผ่น ปากกา 1 ด้าม) โดยส่งด้านซ้ายและขวามือ คนสุดท้ายจะวางตะกร้าอุปกรณ์ไว้ด้านหลังตนเอง ก่อนจะรับ–ส่งอุปกรณ์ทุกคนจะไหว้ของคุณซึ่งกันและกันด้วยความนอบน้อม เมื่อได้รับอุปกรณ์แล้วทุกคนจะวางไว้ได้หน้าของตนเอง
 ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “ถ้านักเรียนมีดอกหญ้าขนาดใหญ่นักเรียนอยากนำไปทำอะไรบ้าง?”   “นักเรียนคิดว่าสิ่งที่เราเรียกว่าดอกหญ้านี้แท้จริงแล้วมีอยู่จริงหรือไม่ เพราะเหตุใด?”
-  นักเรียนวาดภาพและเขียนเพื่อสื่อความคิดและมุมมอง
นักเรียนนำเสนอผลงาน (ภาพและความคิดจากมุมมองของตนเอง)
-   นักเรียนเก็บผลงานและอุปกรณ์ใส่ตะกร้า โดยเริ่มจากคนที่มีตะกร้าอยู่ด้านหลัง และส่งต่อให้เพื่อนทีละคนจนมาถึงคุณครู
- ก้อนหิน 5 ก้อน
- ตะกร้าอุปกรณ์ 2 ใบ (กระดาษครึ่ง A4 ปากกา)
- เพลงบรรเลงผ่อนคลาย

ขั้นจบ  :
เคารพคุณค่าของตนเองและผู้อื่น

ขั้นจบ ( 5 นาที ) :
- ครูพูดเสริมแรง ชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนทุกคนไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน


ขั้นเตรียม


ขั้นกิจกรรมขั้นจบ

ขอบคุณกันและกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น