Week8

Week
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
8
จันทร์
ขั้นเตรียม :
กำกับสติ  / สมาธิ

กิจกรรม ย้อนวันฉันปลูกข้าว
ขั้นเตรียม :  ( นาที )
- นักเรียนยืนเป็นวงกลมแล้วหลับตา กำกับสติ รับรู้ลมหายใจที่ปลายจมูก ประมาณ 4-5 ลมหายใจ จากนั้นค่อยๆ ลืมตา
(สนามบาสฯ)
แปลงนาข้าว
- ตะกร้าอุปกรณ์  (กระดาษครึ่ง A4 ปากกา)

- เพลงบรรเลงผ่อนคลาย

ขั้นกิจกรรม :
- มีสติ จดจ่อกับสิ่งที่ฟัง
- เห็นความเชื่อมโยงเรื่องราวของตนเองและผู้อื่น
- ยอมรับในความคิดเห็นและมุมมองที่แตกต่าง
- เครารพ นอบน้อมต่อสรรพสิ่ง
ขั้นกิจกรรม  : ( 15 นาที ) :
- ครูพานักเรียนยืนรอบแปลงนาข้าว ม.1 แล้วสังเกตรอบๆแปลงนา
- ให้นักเรียนยืนหลับตา นึกถึงเหตุการณ์ สิ่งที่ทำผ่านมาเป็นเวลา 4 เดือน  (ประมาณ ประมาณ) แล้วเชิญนักเรียนนั่งเป็นวงกลมใต้ถุนบ้านม.1
-         ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “กว่าที่จะมาเป็นแปลงนา นึกถึงเหตุการณ์อะไรบ้าง และรู้สึกอย่างไร”
-         ครูส่งตะกร้าอุปกรณ์ ใบ นักเรียนหยิบคนละ ชุด (กระดาษครึ่ง A4 1 แผ่น ปากกา 1 ด้าม) โดยส่งด้านซ้ายและขวามือ คนสุดท้ายจะวางตะกร้าอุปกรณ์ไว้ด้านหลังตนเอง ก่อนจะรับ – ส่งอุปกรณ์ทุกคนจะไหว้ของคุณซึ่งกันและกันด้วยความนอบน้อม เมื่อได้รับอุปกรณ์แล้วทุกคนจะวางไว้ได้หน้าของตนเอง
-  นักเรียนเขียนเพื่อสื่อความคิดและมุมมอง ความรู้สึกพร้อมทั้งวาดภาพประกอบ
-         นักเรียนนำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
นักเรียนเก็บผลงานและอุปกรณ์ใส่ตะกร้า โดยเริ่มจากคนที่มีตะกร้าอยู่ด้านหลัง และส่งต่อให้เพื่อนทีละคนจนมาถึงคุณครู
ขั้นจบ :
เคารพคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ  : ( 2 นาที )
- ครูพูดเสริมแรง ชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนทุกคนไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน
อังคาร
ขั้นเตรียม :
ฝึกสติกลับมารู้ตัว
จดจ่อกับสิ่งที่ทำ
รับรู้ลมหายใจ
กิจกรรม : โยคะ
ขั้นเตรียม  : ( 3นาที ) :
- นักเรียนยืนเป็นวงกลม สลับฟันปลา ห่างกันหนึ่งช่วงแขน
ไหว้ทักทายซึ่งกันและกัน
- นักเรียนค่อยๆหลับตา กำกับสติ รับรู้ลมหายใจที่ปลายจมูก ประมาณ 4-5 ลมหายใจ

เพลงสปาผ่อนคลาย

ขั้นกิจกรรม :
ฝึกการเคลื่อนไหว การมีสติ รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม  : ( 15 นาที ) :
- ครูให้นักเรียนยืนในท่าเตรียม แยกเท้าห่างกันเล็กน้อย ขาทั้ง 2 ข้างขนานกับหัวไหล่
- ครูเริ่มท่าโยคะ ดังต่อไปนี้
ท่ายืน   
·     ท่าไหว้พระอาทิตย์
·     ท่าภูเขา
·     ท่าต้นไม้

ท่านั่ง  
·     ท่าเต่า
·     ท่าหงส์
ท่านอน   
·     ท่าจระเข้
·     ท่าตั๊กแตน
·     ท่างูเห่า
·     ท่าปลาดาว
ขั้นจบ :
เคารพคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ : ( 2 นาที )
- ครูพูดเสริมแรง ชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนทุกคนไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน
พุธ
ขั้นเตรียม  :
ฝึกการมีติการรู้ตัว

กิจกรรม : ศิลป์จากกิ่งไม้
ขั้นเตรียม :  ( 3 นาที )
- ครูและนักเรียนนั่งเป็นวงกลม ไหว้ทักทายซึ่งกันและกันด้วยความนอบน้อม
- นักเรียนหลับตา กำกับสติ รับรู้ลมหายใจที่ปลายจมูก ประมาณ 4-5 ลมหายใจ จากนั้นค่อยๆ ลืมตา
- นักเรียนทำ Brain Gym ตบมือซ้ายขวาหน้าหลัง
- ตะกร้าอุปกรณ์ 2 ใบ (กระดาษครึ่ง A4 ปากกา)
- กิ่งไม้
- เพลงบรรเลงผ่อนคลาย
ขั้นเตรียม  :
-    สร้างสรรค์จินตนาการจากกิ่งไม้
-    ฝึกสติ จดจ่อกับสิ่งที่ทำ
-    เชื่อมโยงและมองเห็นความสัมพันธ์ของตนเองกับสิ่งต่างๆรอบๆตัว
-    สื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ขั้นกิจกรรม :  ( 15 นาที )
-     ครูให้นักเรียนหยิบกิ่งไม้คนละชิ้น
-     ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง?” “นำไปทำอะไรได้บ้าง/นำไปทำอะไรไม่ได้บ้าง?”
-     ครูส่งตะกร้าอุปกรณ์ 2 ใบ นักเรียนหยิบคนละ 1 ชุด (กระดาษครึ่ง A4  1 แผ่น , กาว 1 ถ้วย/2คน , ปากกา 1 ด้าม) โดยส่งด้านซ้ายและขวามือ คนสุดท้ายจะวางตะกร้าอุปกรณ์ไว้ด้านหลังตนเอง ก่อนจะรับ – ส่งอุปกรณ์ทุกคนจะไหว้ของคุณซึ่งกันและกันด้วยความนอบน้อม เมื่อได้รับอุปกรณ์แล้วทุกคนจะวางไว้ได้หน้าของตนเอง
-     ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนจะถ่ายทอดเรื่องราวจากกิ่งไม้ที่นักเรียนนำมาอย่างไรให้มีความหมาย?”
-     นักเรียนถ่ายทอดเรื่องราวกิ่งไม้กับจากจิตนาการที่นักเรียนเติมเต็ม
-     นักเรียนนำเสนอผลงาน
-     นักเรียนเก็บผลงานและอุปกรณ์ใส่ตะกร้า โดยเริ่มจากคนที่มีตะกร้าอยู่ด้านหลัง และส่งต่อให้เพื่อนทีละคนจนมาถึงคุณครู
ขั้นจบ  :
เคารพคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ : ( 2 นาที )
- ครูพูดเสริมแรง ชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนทุกคนไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน
พฤหัสบดี
ขั้นเตรียม  :
ฝึกการมีติการรู้ตัว
กิจกรรม : เมื่อพ่อโกหกลูก
ขั้นเตรียม :  ( 3 นาที )
- นักเรียนหลับตา กำกับสติ รับรู้ลมหายใจที่ปลายจมูก ประมาณ 4-5 ลมหายใจ จากนั้นค่อยๆ ลืมตา
- นักเรียนทำ Brain Gym วาดรูปในอากาศเลข8 แนวตั้งและแนวนอน  
- ตะกร้าอุปกรณ์ 2 ใบ (กระดาษครึ่ง A4 ปากกา)
- https://youtu.be/y-f5lgT7gLo
- เพลงบรรเลงผ่อนคลาย
 ขั้นกิจกรรม  :
- มีสติ จดจ่อกับสิ่งที่ฟัง
- เห็นความเชื่อมโยงเรื่องราวของตนเองและผู้อื่น
- ยอมรับในความคิดเห็นและมุมมองที่แตกต่าง
- เครารพ นอบน้อมต่อสรรพสิ่ง
ขั้นกิจกรรม  : ( 15 นาที )
-     ครูเปิดวิดีโอ เมื่อพ่อโกหกลูก ให้นักเรียนดู
-     ครูส่งตะกร้าอุปกรณ์ 2 ใบ นักเรียนหยิบคนละ 1 ชุด (กระดาษครึ่ง A4 1 แผ่น ปากกา 1 ด้าม) โดยส่งด้านซ้ายและขวามือ คนสุดท้ายจะวางตะกร้าอุปกรณ์ไว้ด้านหลังตนเอง ก่อนจะรับ – ส่งอุปกรณ์ทุกคนจะไหว้ของคุณซึ่งกันและกันด้วยความนอบน้อม เมื่อได้รับอุปกรณ์แล้วทุกคนจะวางไว้ได้หน้าของตนเอง
-     นักเรียนเขียนถ่ายทอดความรู้สึกของตนเองหลังจากที่ได้ดูคลิปวิดีโอ
-     ครูให้นักเรียนแต่ละคนถ่ายทอดความรู้สึกและคำตอบของตนเองทีละคน
-     นักเรียนเก็บผลงานและอุปกรณ์ใส่ตะกร้า โดยเริ่มจากคนที่มีตะกร้าอยู่ด้านหลัง และส่งต่อให้เพื่อนทีละคนจนมาถึงคุณครู
ขั้นจบ  :
เคารพคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ :  ( 2 นาที )
- ครูพูดเสริมแรง ชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนทุกคนไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน
ศุกร์
ขั้นเตรียม  :
ฝึกการมีสติรู้ตัว

กิจกรรม : กายมายา
ขั้นเตรียม :  ( 3 นาที )
- ครูและนักเรียนนั่งเป็นวงกลม ไหว้ทักทายซึ่งกันและกันด้วยความนอบน้อม
- นักเรียน ค่อยๆ หลับตา รับรู้ลมหายใจที่ปลายจมูก ประมาณ 4-5 ลมหายใจ แล้วลืมตาช้าๆ
- นักเรียนกำกับสติ ด้วยการแตะสัมผัสส่วนต่างๆ ของร่างกาย
- https://youtu.be
/I
9gV2Kmj0xQ
- เพลงบรรเลงผ่อนคลาย
ขั้นกิจกรรม  :
-    กำกับสติ จดจ่อกับสิ่งที่ทำ
-    ใคร่ครวญ เห็นความเชื่อมโยง และมองเห็นความสัมพันธ์ของตนเองกับสิ่งต่างๆรอบๆตัว
-    เห็นความมีอยู่จริงในจักรวาล ว่าทุกสิ่งไม่มีอยู่จริง (เรามีอยู่จริงเพราะสิ่งอื่นมองเห็นเรา)
-    สื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ขั้นกิจกรรม : ( 15 นาที )
- ครูเปิด คลิปวิดีโอ สาวอ้วนตักน้ำตำนานศักดิ์สิทธิ์
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนเห็นอะไรจากคลิปวิดีโอและ รู้สึกอย่างไรเมื่อได้ดู”
-     - ครูและนักเรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นถ่ายทอดความรู้สึกและคำตอบของตนเองทีละคน

ขั้นจบ  :
เคารพคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ ( 2 นาที ) :
- ครูพูดเสริมแรง ชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนทุกคนไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน

ตัวอย่างกิจกรรม
ขั้นเตรียม


ขั้นกิจกรรม
ขั้นจบ


ตัวอย่างชิ้นงานไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น