Week6

 
Week
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
6
จันทร์
ขั้นเตรียม :
กำกับสติ  / สมาธิ

กิจกรรม : เหมือนฉันเหมือนเธอ
ขั้นเตรียม : ( 3 นาที )
- นักเรียนนั่งเป็นวงกลม จับมือเพื่อนที่อยู่ข้างๆแล้วปิดเปลือกตาช้าๆ  มีสติ  รับรู้ลมหายใจที่ปลายจมูก
- ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วย Brain Gym จับหูจับจมูกสลับซ้ายขวา (10 ครั้ง)
- กระดาษครึ่ง A4
- ปากกา
- เพลงสปาผ่อนคลาย

ขั้นกิจกรรม :
- มีสติ จดจ่อกับสิ่งที่ฟัง
- เห็นความเชื่อมโยงเรื่องราวของตนเองและผู้อื่น
- ยอมรับในความคิดเห็นและมุมมองที่แตกต่าง
- เครารพ นอบน้อมต่อสรรพสิ่ง
ขั้นกิจกรรม : ( 15 นาที )
-     ครูส่งอุปกรณ์ นักเรียนหยิบคนละ 1 ชุด (กระดาษครึ่ง A4 1 แผ่น ปากกา 1 ด้าม) โดยส่งด้านขวามือจนกลับมาถึงคุณครู ก่อนจะรับ –ส่งอุปกรณ์ทุกคนจะไหว้ของคุณซึ่งกันและกันด้วยความนอบน้อม เมื่อได้รับอุปกรณ์แล้วทุกคนจะวางไว้ได้หน้าของตนเอง
-     ครูให้นักเรียนวาดรูปวงกลมขนาดพอดี กลางหน้ากระดาษ จากนั้นวาดกลีบดอกไม้รอบๆวงกลม
-     ครูให้นักเรียนเขียนชื่อของตนเองที่กลางวงกลม จากนั้นเขียนสิ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นตัวเองที่แต่ละกลีบของดอกไม้(เช่น เป็นลูกสาว,ใจร้อน,ชอบยิ้ม)
-  นักเรียนเก็บผลงานและอุปกรณ์ใส่ตะกร้า โดยเริ่มจากคนที่มีตะกร้าอยู่ด้านหลัง และส่งต่อให้เพื่อนทีละคนจนมาถึงคุณครู
 -  ครูสุ่มอ่านข้อความที่นักเรียนเขียน ถ้าสิ่งที่ตรงกับตัวเรา ให้นักเรียนลุกขึ้น โดยครูจะอ่านไปเรื่อยๆ  ประมาณ
5 นาที
 -   ครูและนักเรียนนั่งวงกลมอีกครั้ง ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมนี้”
ขั้นจบ :
เคารพคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ  : ( 2 นาที )
- ครูพูดเสริมแรง ชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนทุกคนไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน
อังคาร
ขั้นเตรียม :
ฝึกสติกลับมารู้ตัว
จดจ่อกับสิ่งที่ทำ
รับรู้ลมหายใจ
กิจกรรม : โยคะ
ขั้นเตรียม  : ( 3นาที ) :
- นักเรียนยืนเป็นวงกลม สลับฟันปลา ห่างกันหนึ่งช่วงแขน
ไหว้ทักทายซึ่งกันและกัน
- นักเรียนค่อยๆหลับตา กำกับสติ รับรู้ลมหายใจที่ปลายจมูก ประมาณ 4-5 ลมหายใจ

เพลงสปาผ่อนคลาย

ขั้นกิจกรรม :
ฝึกการเคลื่อนไหว การมีสติ รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม  : ( 15 นาที ) :
- ครูให้นักเรียนยืนในท่าเตรียม แยกเท้าห่างกันเล็กน้อย ขาทั้ง 2 ข้างขนานกับหัวไหล่
- ครูเริ่มท่าโยคะ ดังต่อไปนี้
ท่ายืน   
·     ท่าไหว้พระอาทิตย์
·     ท่าภูเขา
·     ท่าต้นไม้
ท่านั่ง  
·     ท่าเต่า
·     ท่าหงส์
ท่านอน   
·     ท่าจระเข้
·     ท่าตั๊กแตน
·     ท่างูเห่า
·     ท่าปลาดาว
ขั้นจบ :
เคารพคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ : ( 2 นาที )
- ครูพูดเสริมแรง ชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนทุกคนไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน
พุธ
ขั้นเตรียม  :
ฝึกการมีติการรู้ตัว

กิจกรรม : ศิลป์จากข้าวเปลือก
ขั้นเตรียม :  ( 3 นาที )
- ครูและนักเรียนนั่งเป็นวงกลม ไหว้ทักทายซึ่งกันและกันด้วยความนอบน้อม
- นักเรียนหลับตา กำกับสติ รับรู้ลมหายใจที่ปลายจมูก ประมาณ 4-5 ลมหายใจ จากนั้นค่อยๆ ลืมตา
- นักเรียนทำ Brain Gym นับ 1-10 (นี่คือ 1 ...)
- ตะกร้าอุปกรณ์ 2 ใบ (กระดาษครึ่ง A4 เมล็ดข้าวเปลือกกระดาษ  กาว ปากกา)
- เพลงบรรเลงผ่อนคลาย
ขั้นเตรียม  :
-    สร้างสรรค์จินตนาการจากเมล็ดข้าวเปลือก
-    ฝึกสติ จดจ่อกับสิ่งที่ทำ
-    เชื่อมโยงและมองเห็นความสัมพันธ์ของตนเองกับสิ่งต่างๆรอบๆตัว
-    สื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ขั้นกิจกรรม :  ( 15 นาที )
-     ครูนำเมล็ดข้าวเปลือกมาให้นักเรียนสังเกต
-     ครูแนะนำสื่อ (เมล็ดข้าวเปลือก) โดยการตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง?” “นำไปทำอะไรได้บ้าง/นำไปทำอะไรไม่ได้บ้าง?”
-     ครูส่งตะกร้าอุปกรณ์ 2 ใบ นักเรียนหยิบคนละ 1 ชุด (กระดาษครึ่ง A4 1 แผ่น เมล็ดข้าวเปลือก 1 กำมือ กาว 1 ถ้วย/2คน กาว) โดยส่งด้านซ้ายและขวามือ คนสุดท้ายจะวางตะกร้าอุปกรณ์ไว้ด้านหลังตนเอง ก่อนจะรับ – ส่งอุปกรณ์ทุกคนจะไหว้ของคุณซึ่งกันและกันด้วยความนอบน้อม เมื่อได้รับอุปกรณ์แล้วทุกคนจะวางไว้ได้หน้าของตนเอง
-     ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนจะถ่ายทอดเรื่องราวจากข้าวเปลือกอย่างไรให้มีความหมายบนแผ่นกระดาษนั้น?”
-     นักเรียนถ่ายทอดเรื่องราวจากจิตนาการ
-     นักเรียนนำเสนอผลงาน
-     นักเรียนเก็บผลงานและอุปกรณ์ใส่ตะกร้า โดยเริ่มจากคนที่มีตะกร้าอยู่ด้านหลัง และส่งต่อให้เพื่อนทีละคนจนมาถึงคุณครู
ขั้นจบ  :
เคารพคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ : ( 2 นาที )
- ครูพูดเสริมแรง ชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนทุกคนไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน
พฤหัสบดี
ขั้นเตรียม  :
ฝึกการมีติการรู้ตัว
กิจกรรม : ถึง...ฉันในอนาคต
ขั้นเตรียม :  ( 3 นาที )
- นักเรียนหลับตา กำกับสติ รับรู้ลมหายใจที่ปลายจมูก ประมาณ 4-5 ลมหายใจ จากนั้นค่อยๆ ลืมตา
- นักเรียนทำ Brain Gym 2 ท่า สลับซ้ายขวา 10 ครั้ง ขนมจีบกับถาดตัวแอล
- ตะกร้าอุปกรณ์ 2 ใบ (กระดาษครึ่ง A4 ปากกา)
- เพลงบรรเลงผ่อนคลาย
 ขั้นกิจกรรม  :
- มีสติ จดจ่อกับสิ่งที่ฟัง
- เห็นความเชื่อมโยงเรื่องราวของตนเองและผู้อื่น
- ยอมรับในความคิดเห็นและมุมมองที่แตกต่าง
- เครารพ นอบน้อมต่อสรรพสิ่ง
ขั้นกิจกรรม  : ( 15 นาที )
-     ครูเล่าประสบการณ์การฝึกการสอนที่โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาครั้งแรกของครู
-     ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “วันแรกของการมาโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาเป็นอย่างไรบ้าง?”
“มีอะไรบ้างที่คิดว่าตนเองเปลี่ยนแปลงไป?”
-     ครูส่งตะกร้าอุปกรณ์ 2 ใบ นักเรียนหยิบคนละ 1 ชุด (กระดาษครึ่ง A4 1 แผ่น ปากกา 1 ด้าม) โดยส่งด้านซ้ายและขวามือ คนสุดท้ายจะวางตะกร้าอุปกรณ์ไว้ด้านหลังตนเอง ก่อนจะรับ – ส่งอุปกรณ์ทุกคนจะไหว้ของคุณซึ่งกันและกันด้วยความนอบน้อม เมื่อได้รับอุปกรณ์แล้วทุกคนจะวางไว้ได้หน้าของตนเอง
-     ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “เราจะเขียนจดหมายถึงตัวเรา ในวันปัจฉิมนิเทศ อยากบอกกับตัวเองว่าอย่างไร?” ให้เวลาประมาณ 8 นาที
-     นักเรียนพับจดหมายและอุปกรณ์ใส่ตะกร้า โดยเริ่มจากคนที่มีตะกร้าอยู่ด้านหลัง และส่งต่อให้เพื่อนทีละคนจนมาถึงคุณครู
ขั้นจบ  :
เคารพคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ :  ( 2 นาที )
- ครูพูดเสริมแรง ชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนทุกคนไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน
ศุกร์
ขั้นเตรียม  :
ฝึกการมีสติรู้ตัว

กิจกรรม : ดวงตากับการรับรู้
ขั้นเตรียม :  ( 3 นาที )
- ครูและนักเรียนนั่งเป็นวงกลม ไหว้ทักทายซึ่งกันและกันด้วยความนอบน้อม
- นักเรียนหลับตา จับมือเพื่อนที่อยู่ข้างๆ ค่อยๆ หลับตา รับรู้ลมหายใจที่ปลายจมูก ประมาณ 4-5 ลมหายใจ แล้วลืมตาช้าๆ
- นักเรียนกำกับสติ ด้วยการแตะสัมผัสส่วนต่างๆ ของร่างกาย จากบนลงล่าง
- ภาพสื่อรูปสี่เหลี่ยมคางหมูและรูปเส้นโค้ง
- ตะกร้าอุปกรณ์ 2 ใบ (กระดาษครึ่ง A4 ปากกา)
- เพลงบรรเลงผ่อนคลาย
ขั้นกิจกรรม  :
-    กำกับสติ จดจ่อกับสิ่งที่ทำ
-    ใคร่ครวญ เห็นความเชื่อมโยง และมองเห็นความสัมพันธ์ของตนเองกับสิ่งต่างๆรอบๆตัว
-    เห็นความมีอยู่จริงในจักรวาล ว่าทุกสิ่งไม่มีอยู่จริง (เรามีอยู่จริงเพราะสิ่งอื่นมองเห็นเรา)
-    สื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ขั้นกิจกรรม : ( 15 นาที )
- ครูนำรูปสี่เหลี่ยมคางหมูสีดำ(ติดแถบสีเหลืองที่ขอบด้านล่าง) 2 รูป ให้นักเรียนดู
 

 
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ภาพสองภาพเหมือนกันหรือไม่” จากนั้นสลับตำแหน่ง 3-4ครั้ง  ใช้คำถามกระตุ้นการคิดอีกครั้ง “นักเรียนเห็นอะไร” “สองภาพนี้ขนาดเท่ากันหรือไม่”
- ครูและนักเรียนร่วมกันพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
- ครูนำรูปโค้งสีดำ 2 รูปให้นักเรียนดูอีกครั้ง
 


- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ภาพสองภาพเหมือนกันหรือไม่” จากนั้นสลับตำแหน่ง 3-4ครั้ง  ใช้คำถามกระตุ้นการคิดอีกครั้ง “นักเรียนเห็นอะไร” “สองภาพนี้ขนาดเท่ากันหรือไม่”
- ครูส่งตะกร้าอุปกรณ์ 2 ใบ นักเรียนหยิบคนละ 1 ชุด (กระดาษครึ่ง A4 1 แผ่น ปากกา 1 ด้าม) โดยส่งด้านซ้ายและขวามือ คนสุดท้ายจะวางตะกร้าอุปกรณ์ไว้ด้านหลังตนเอง ก่อนจะรับ – ส่งอุปกรณ์ทุกคนจะไหว้ของคุณซึ่งกันและกันด้วยความนอบน้อม เมื่อได้รับอุปกรณ์แล้วทุกคนจะวางไว้ได้หน้าของตนเอง
- ครูให้นักเรียนเขียนถ่ายทอดเหตุการณ์ความขัดแย้งของสายตากับความเป็นจริงจากประสบการณ์ของตนเองทีละคน จนถึงคนสุดท้าย
ขั้นจบ  :
เคารพคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ ( 2 นาที ) :
- ครูพูดเสริมแรง ชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนทุกคนไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน

                                                                                    ตัวอย่างภาพกิจกรรม 
  ขั้นนำ
 

ขั้นกิจกรรมขั้นจบ

ตัวอย่างชิ้นงาน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น