Week1

Week
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
1
จันทร์
ขั้นเตรียม : 
ฝึกสติกลับมารู้ตัว
จดจ่อกับสิ่งที่ทำ
รับรู้ลมหายใจ
กิจกรรม :  แม่
ขั้นเตรียม :  ( 5 นาที )
- ครูและนักเรียนนั่งเป็นวงกลม ไหว้ทักทายซึ่งกันและกันด้วยความนอบน้อม
- นักเรียนหลับตา กำกับสติ รับรู้ลมหายใจที่ปลายจมูก ประมาณ 4-5 ลมหายใจ จากนั้นค่อยๆ ลืมตา
- นักเรียนทำ Brain Gym 2 ท่า สลับซ้ายขวา 10 ครั้ง (ท่างูเห่า/สุนัขจิ้งจอก และ ท่าขนมจีบ/ถาดตัวแอล)
- บทความแม่
- กระดาษครึ่ง A4
- ปากกา
- เพลงสปาผ่อนคลาย

ขั้นกิจกรรม :
- มีสติ จดจ่อกับสิ่งที่ฟัง
- เห็นความเชื่อมโยงเรื่องราวของตนเองและผู้อื่น
- ยอมรับในความคิดเห็นและมุมมองที่แตกต่าง
- เครารพ นอบน้อมต่อสรรพสิ่ง
ขั้นกิจกรรม : ( 15 นาที )
- ครูอ่านบทความ แม่ อ่านให้นักเรียนฟัง
- เมื่อครูอ่านจบ ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด นักเรียนรู้สึกอย่างไรจากเรื่องที่ฟัง  และคิดอย่างไรกับเรื่องนี้  
- คุณคุณครูนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนร่วมกัน
- ครูส่งอุปกรณ์ นักเรียนหยิบคนละ 1 ชุด (กระดาษครึ่ง A4 1 แผ่น ปากกา 1 ด้าม) โดยส่งด้านขวามือจนกลับมาถึงคุณครู ก่อนจะรับ – ส่งอุปกรณ์ทุกคนจะไหว้ของคุณซึ่งกันและกันด้วยความนอบน้อม เมื่อได้รับอุปกรณ์แล้วทุกคนจะวางไว้ได้หน้าของตนเอง
-         ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “ถ้านักเรียนเป็นลูกในบทความนักเรียนจะทำอย่างไร เพราะอะไร และอยากบอกอะไรกับพ่อแม่ของตนเองบ้าง?”
-         นักเรียนเขียนเพื่อสื่อความคิดและมุมมองของตนเอง
-         นักเรียนนำเสนอผลงาน (ภาพและความคิดจากมุมมองของตนเอง)
-         นักเรียนเก็บผลงานและอุปกรณ์ใส่ตะกร้า โดยเริ่มจากคนที่มีตะกร้าอยู่ด้านหลัง และส่งต่อให้เพื่อนทีละคนจนมาถึงคุณครู
ขั้นจบ :
เคารพคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ  : ( 5 นาที )
- คุณคุณครู Empower ชื่นชม ขอบคุณบทความ
- ครูและนักเรียนทุกคนไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน
อังคาร
ขั้นเตรียม :
ฝึกสติกลับมารู้ตัว
จดจ่อกับสิ่งที่ทำ
รับรู้ลมหายใจ
กิจกรรม : โยคะ
ขั้นเตรียม  : ( 3นาที ) :
- นักเรียนยืนเป็นวงกลม สลับฟันปลา ห่างกันหนึ่งช่วงแขนไหว้ทักทายซึ่งกันและกัน
- นักเรียนค่อยๆหลับตา กำกับสติ รับรู้ลมหายใจที่ปลายจมูก ประมาณ 4-5 ลมหายใจ
เพลงสปาผ่อนคลาย

ขั้นกิจกรรม :
ฝึกการเคลื่อนไหว การมีสติ รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม  : ( 15 นาที ) :
- ครูให้นักเรียนยืนในท่าเตรียม แยกเท้าห่างกันเล็กน้อย ขาทั้ง 2 ข้างขนานกับหัวไหล่
- ครูเริ่มท่าโยคะ ดังต่อไปนี้
ท่ายืน   
·     ท่าไหว้พระอาทิตย์
·     ท่าภูเขา
·     ท่าต้นไม้
·     ท่าเก้าอี้ 2 ขา
·     ท่าเก้าอี้ขาเดียว
ท่านั่ง  
·     ท่าเต่า
·     ท่าหงส์
ท่านอน   
·     ท่าจระเข้
·     ท่าตั๊กแตน
·     ท่างูเห่า
·     ท่าปลาดาว
ขั้นจบ :
เคารพคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ : ( 5 นาที )
- ครูพูดเสริมแรง ชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนทุกคนไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน
พุธ
ขั้นเตรียม  :
ฝึกการมีติการรู้ตัว

กิจกรรม : เวฬุการ
ขั้นเตรียม :  ( 5 นาที )
- ครูและนักเรียนนั่งเป็นวงกลม ไหว้ทักทายซึ่งกันและกันด้วยความนอบน้อม
- นักเรียนหลับตา กำกับสติ รับรู้ลมหายใจที่ปลายจมูก ประมาณ 4-5 ลมหายใจ จากนั้นค่อยๆ ลืมตา
- นักเรียนแตะส่วนต่างตามครู
- บทกวี เวฬุการ
- ตะกร้าอุปกรณ์ 2 ใบ (กระดาษครึ่ง A4 ปากกา)
- เพลงบรรเลงผ่อนคลาย
ขั้นเตรียม  :
-        สร้างสรรค์จินตนาการจากลวดเสียบกระดาษ
-        ฝึกสติ จดจ่อกับสิ่งที่ทำ
-        สื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ขั้นกิจกรรม :  ( 15 นาที )
-   ครูอ่านบทกวี เวฬุการ ให้นักเรียนฟัง
-         ครูส่งตะกร้าอุปกรณ์ 2 ใบ นักเรียนหยิบคนละ 1 ชุด (กระดาษครึ่ง A4 1 แผ่น ปากกา 1 ด้าม) โดยส่งด้านซ้ายและขวามือ คนสุดท้ายจะวางตะกร้าอุปกรณ์ไว้ด้านหลังตนเอง ก่อนจะรับ – ส่งอุปกรณ์ทุกคนจะไหว้ของคุณซึ่งกันและกันด้วยความนอบน้อม เมื่อได้รับอุปกรณ์แล้วทุกคนจะวางไว้ได้หน้าของตนเอง
- ครูกระตุ้นด้วยคำตาม “คำว่า “เวฬุการในความหมายตัวเองหมายถึงอะไร?
- นักเรียนใช้สติใคร่ครวญถ่ายทอดความหมายของคำว่า เวฬุการ ในมุมมองของตนเองลงในกระดาษ
- นักเรียนนำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมนี้?”
นักเรียนแลกเปลี่ยนสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
-         นักเรียนเก็บผลงานและอุปกรณ์ใส่ตะกร้า โดยเริ่มจากคนที่มีตะกร้าอยู่ด้านหลัง และส่งต่อให้เพื่อนทีละคนจนมาถึงคุณครู
ขั้นจบ  :
เคารพคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ : ( 5 นาที )
- ครูพูดเสริมแรง ชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนทุกคนไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน
พฤหัสบดี
ขั้นเตรียม  :
ฝึกการมีติการรู้ตัว  กำกับสติ
กิจกรรม : นิทาน เพื่อนแท้
ขั้นเตรียม :  ( 5 นาที )
- นักเรียนหลับตา กำกับสติ รับรู้ลมหายใจที่ปลายจมูก ประมาณ 4-5 ลมหายใจ จากนั้นค่อยๆ ลืมตา
- นักเรียนแตะอวัยวะต่างๆตามครู
- นิทาน เพื่อนแท้
- ตะกร้าอุปกรณ์ 2 ใบ (กระดาษครึ่ง A4 ปากกา)
- เพลงบรรเลงผ่อนคลาย
 ขั้นกิจกรรม  :
- มีสติ จดจ่อกับสิ่งที่ฟัง
- เห็นความเชื่อมโยงเรื่องราวของตนเองและผู้อื่น
- ยอมรับในความคิดเห็นและมุมมองที่แตกต่าง
- เครารพ นอบน้อมต่อสรรพสิ่ง
ขั้นกิจกรรม  : ( 15 นาที )
-         ครูเปิดคลิป นิทาน เพื่อนแท้ ให้นักเรียนดู
-         ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “ในเรื่องมีตัวละครในบ้าง?” เหตุการณ์เป็นอย่างไร ”
-         ครูส่งตะกร้าอุปกรณ์ 2 ใบ นักเรียนหยิบคนละ 1 ชุด (กระดาษครึ่ง A4 1 แผ่น ปากกา 1 ด้าม) โดยส่งด้านซ้ายและขวามือ คนสุดท้ายจะวางตะกร้าอุปกรณ์ไว้ด้านหลังตนเอง ก่อนจะรับ – ส่งอุปกรณ์ทุกคนจะไหว้ของคุณซึ่งกันและกันด้วยความนอบน้อม เมื่อได้รับอุปกรณ์แล้วทุกคนจะวางไว้ได้หน้าของตนเอง
-         ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “เพื่อนในความหมายของนักเรียนเป็นอย่างไร ในฐานะที่เราเป็นเพื่อนเราจะปฏิบัติตัวอย่างไรให้เป็นเพื่อที่ดี?”
-         นักเรียนเขียนเพื่อสื่อความคิดและมุมมองจากเรื่องนี้
-         นักเรียนนำเสนอผลงาน (ภาพและความคิดจากมุมมองของตนเอง)
-         นักเรียนเก็บผลงานและอุปกรณ์ใส่ตะกร้า โดยเริ่มจากคนที่มีตะกร้าอยู่ด้านหลัง และส่งต่อให้เพื่อนทีละคนจนมาถึงคุณครู
ขั้นจบ  :
เคารพคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ :  ( 5 นาที )
- ครูพูดเสริมแรง ชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนทุกคนไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน


ศุกร์
ขั้นเตรียม  :
ฝึกการมีสติรู้ตัว

กิจกรรม : ตัวเลข
ขั้นเตรียม :  ( 5 นาที )
ครูและนักเรียนนั่งเป็นวงกลม ร่วมกันพร้อมทำสมาธิด้วยการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกของตนเอง ประมาณ 2 นาที
- ตะกร้าอุปกรณ์  (กระดาษครึ่ง A4 ปากกา)
- เพลงบรรเลงผ่อนคลาย

ขั้นกิจกรรม  :
-        กำกับสติ จดจ่อกับสิ่งที่ทำ
-        ใคร่ครวญ เห็นความเชื่อมโยง และมองเห็นความสัมพันธ์ของตนเองกับสิ่งต่างๆรอบๆตัว
-        สื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้
- เห็นความเป็นมายาที่ซ้อนอยู่ในจักรวาลที่มนุษย์ สมมุติให้เกิดขึ้น 
ขั้นกิจกรรม : ( 15 นาที )
ขั้นกิจกรรม :
- ครูส่งอุปกรณ์ นักเรียนหยิบคนละ 1 ชุด (กระดาษครึ่ง A4 1 แผ่น ปากกา 1 ด้าม) โดยส่งด้านขวามือจนกลับมาถึงคุณครู ก่อนจะรับ – ส่งอุปกรณ์ทุกคนจะไหว้ของคุณซึ่งกันและกันด้วยความนอบน้อม เมื่อได้รับอุปกรณ์แล้วทุกคนจะวางไว้ได้หน้าของตนเอง
- นักเรียนเลือกเขียนตัวเลข 0-9 โดยเลือกหนึ่งตัว ที่มีความเกี่ยวพันธ์กับตัวเรา
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “   ตัวเลขมีอิทธิพลกับตัวเราอย่างไร ? ”
- นักเรียนวาดภาพตัวเลขที่คิดว่ามีอิทธิต่อตนเองและต่อเติมตัวเลขนั้นให้เป็นภาพที่บ่งบอกถึงตัวตนของเรา
- สุ่มนักเรียนแสดงภาพให้ดู แล้วให้เพื่อนในห้องเป็นคนบอกว่าเห็นภาพอะไร เห็นแล้วนึกถึงอะไร ? ( ไม่ต้องเฉลยว่าเป็นตัวเลขอะไร )
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนมีวิธีสังเกตหรือคาดเดาอย่างไรว่าเพื่อนเขียนเลขอะไร และสื่อถึงอะไร (นอกจากคนที่อยู่ข้างๆ)
- นักเรียนแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
- “ในชีวิตจริงๆของเรา นักเรียนมีโอกาสเข้าใจผิดเกี่ยวสิ่งต่างๆหรือไม่ แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรเกี่ยวกับสิ่งนั้นๆ นักเรียนควรตัดสินทันทีที่เห็นไหม?”
- นักเรียนแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากกิจกรรมนี้?” ให้เขียนลงในกระดาษพร้อมนำเสนอ
- นักเรียนแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
ขั้นจบ  :
เคารพคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ ( 5 นาที ) :
- ครู Empower ด้วยคำขอบคุณ ขอบคุณกันและกัน ขอบคุณเรื่องราวดีๆ ขอบคุณทุกสรรพสิ่งที่อยู่ร่วมกัน

        ตัวอย่างภาพกิจกรรม 
  ขั้นนำ

  ขั้นกิจกรรม  ขั้นจบ 
 


      ตัวอย่างชิ้นงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น