Week7


 
Week
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
7
จันทร์
ขั้นเตรียม :
กำกับสติ  / สมาธิ

กิจกรรม : กายของเรา
ขั้นเตรียม : ( 3 นาที )
- ครูและนักเรียนนั่งเป็นวงกลม ไหว้ทักทายซึ่งกันและกันด้วยความนอบน้อม
- นักเรียนจับมือเพื่อนคนข้างๆ จากนั้นค่อยๆปิดเปลือกตาลงเบาๆ รับรู้ลมหายใจของตัวเอง สัก 3 นาที
- ชุดอุปกรณ์
(กระดาษครึ่งกระดาษ A4 1 แผ่น,ปากกา)
- ภาพคนพิการ
- เพลงบรรเลง
ผ่อนคลาย

ขั้นกิจกรรม :
- ฝึกการมีสติ และเชื่อมโยงตนเองกับสิ่งต่างๆ กับตัวเรา
- เคารพ นอบน้อมกับทุกสรรพสิ่ง
- เห็นคุณค่าในตัวเองและผู้อื่น
- มีจิตใหญ่ แบ่งปัน เห็นอกเห็นใจผู้อื่น

ขั้นกิจกรรม : ( 15 นาที )
- ครูให้นักเรียนดูภาพชายแขนขาพิการยืน
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด
“นักเรียนเห็นชายคนนี้แล้วรู้สึกอย่างไร,
“ชายคนนี้เป็นใคร นักเรียนรู้จักหรือไม่อย่างไร?”
- ครูเล่าเรื่องชายพิการ ชื่อ นายวิชัย วรรณแก้ว ให้นักเรียนฟัง
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด
“นักเรียนภูมิใจในอวัยวะส่วนใดของเราบ้าง เพราะเหตุใด?
“นักเรียนรู้สึกภูมิใจอะไรในตัวเอง?
- ครูส่งตะกร้าอุปกรณ์ไปทางด้านซ้ายและขวามือของครูโดยให้นักเรียนหยิบอุปกรณ์คนละ 1 ชุด (บทความเรื่องตัวเราก็ยังมีค่าที่สุดเสมอ, กระดาษครึ่งกระดาษ A4 1 แผ่น ,ปากกา) ก่อนที่จะรับตะกร้าอุปกรณ์ทุกคนจะไหว้ขอบคุณกันอย่างนอบน้อมทั้งคนรับและคนส่ง
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “ถ้านักเรียนมีโอกาสได้ให้อวัยวะของเรากับผู้อื่น นักเรียนอยากให้อวัยวะส่วนใด เพราะเหตุใด?
- นักเรียนเขียนบรรยายแสดงความคิดเห็นพร้อมบอกเหตุผล
- นักเรียนนำเสนอผลงาน (ในมุมมองของตนเอง)
- นักเรียนส่งกระดาษกลับมาเรื่อยๆ จนกระทั้งถึงคุณครู ขณะที่รับและส่ง แต่ละคนจะไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม 
ขั้นจบ :
เคารพคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ  : ( 2 นาที )
- ครูพูดเสริมแรง ชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนทุกคนไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน
อังคาร
ขั้นเตรียม :
ฝึกสติกลับมารู้ตัว
จดจ่อกับสิ่งที่ทำ
รับรู้ลมหายใจ
กิจกรรม : รำกระบอง
ขั้นเตรียม  : ( 3นาที ) :
- นักเรียนยืนแถวหน้ากระดานพร้อมกับไม้กระบอง ไหว้ทักทายซึ่งกันและกัน
- นักเรียนวางไม้กระบองไว้ด้านหน้ายืนในท่าเตรียมเท้าทั้งสองข้างเรียงชิดติดกันค่อยๆหลับตา กำกับสติ รับรู้ลมหายใจที่ปลายจมูก ประมาณ 4-5 ลมหายใจ

เพลงสปาผ่อนคลาย

ขั้นกิจกรรม :
ฝึกการเคลื่อนไหว การมีสติ รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม  : ( 15 นาที ) :
- ครูให้นักเรียนยืนในท่าเตรียมพร้อมกับถือไม้กระบอง แยกเท้าห่างกันเล็กน้อย ขาทั้ง 2 ข้างขนานกับหัวไหล่
- ครูเริ่มรำกระบอง ดังต่อไปนี้
·     ท่าจูบสะดือ
·     ท่าไหว้พระอาทิตย์
·     ท่าถ้ำผาปล่อง
·     ท่า 180 องศา
·     ท่าแหงนดูดาว
·     ท่าสีลม
·     ท่า 360 องศา
·     ท่าเตะตรงเท้าฉาก
·     ท่าเตะนอกเข้าในเท้าเหยียด
·     ท่าเตะในออกนอกเท้าตั้งฉาก
·     ท่าแถม

ขั้นจบ :
เคารพคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ : ( 2 นาที )
- ครูพูดเสริมแรง ชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนทุกคนไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน
พุธ
ขั้นเตรียม  :
ฝึกการมีติการรู้ตัว

กิจกรรม : ศิลป์จากใบไม้
ขั้นเตรียม :  ( 3 นาที )
- ครูและนักเรียนนั่งเป็นวงกลม ไหว้ทักทายซึ่งกันและกันด้วยความนอบน้อม
- นักเรียนหลับตา กำกับสติ รับรู้ลมหายใจที่ปลายจมูก ประมาณ 4-5 ลมหายใจ จากนั้นค่อยๆ ลืมตา
- นักเรียนทำ Brain Gym วางมือไว้ด้านหน้าไขว้กันและขยับนิ้วตาม (นิ้วก้อยขวา นิ้วชี้ซ้าย ฯ)
- ตะกร้าอุปกรณ์ 2 ใบ (กระดาษครึ่ง A4 ใบไม้ ปากกา)
- เพลงบรรเลงผ่อนคลาย
ขั้นเตรียม  :
-    สร้างสรรค์จินตนาการจากใบไม้
-    ฝึกสติ จดจ่อกับสิ่งที่ทำ
-    เชื่อมโยงและมองเห็นความสัมพันธ์ของตนเองกับสิ่งต่างๆรอบๆตัว
-    สื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ขั้นกิจกรรม :  ( 15 นาที )
-     ครูนำใบไม้มาให้นักเรียนสังเกต
-     ครูแนะนำสื่อ (ใบไม้) โดยการตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง?” “นำไปทำอะไรได้บ้าง/นำไปทำอะไรไม่ได้บ้าง?”
-     ครูส่งตะกร้าอุปกรณ์ 2 ใบ นักเรียนหยิบคนละ 1 ชุด (กระดาษครึ่ง A4 ที่ติดใบไม้ 1 แผ่น ปากกา 1 ด้าม) โดยส่งด้านซ้ายและขวามือ คนสุดท้ายจะวางตะกร้าอุปกรณ์ไว้ด้านหลังตนเอง ก่อนจะรับ – ส่งอุปกรณ์ทุกคนจะไหว้ของคุณซึ่งกันและกันด้วยความนอบน้อม เมื่อได้รับอุปกรณ์แล้วทุกคนจะวางไว้ได้หน้าของตนเอง
-     ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนจะถ่ายทอดเรื่องราวจากใบไม้บนกระดาษอย่างไรให้มีความหมาย?”
-     นักเรียนถ่ายทอดเรื่องราวจากจิตนาการ
-     นักเรียนนำเสนอผลงาน
-     นักเรียนเก็บผลงานและอุปกรณ์ใส่ตะกร้า โดยเริ่มจากคนที่มีตะกร้าอยู่ด้านหลัง และส่งต่อให้เพื่อนทีละคนจนมาถึงคุณครู
ขั้นจบ  :
เคารพคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ : ( 2 นาที )
- ครูพูดเสริมแรง ชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนทุกคนไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน
พฤหัสบดี
ขั้นเตรียม  :
ฝึกการมีติการรู้ตัว
กิจกรรม : อัจฉริยะผู้ยิ่งใหญ่
ขั้นเตรียม :  ( 3 นาที )
- นักเรียนหลับตา กำกับสติ รับรู้ลมหายใจที่ปลายจมูก ประมาณ 4-5 ลมหายใจ จากนั้นค่อยๆ ลืมตา
- นักเรียนทำ Brain Gym วาดรูปในอากาศเลข8 แนวตั้งและแนวนอน  
- ตะกร้าอุปกรณ์ 2 ใบ (กระดาษครึ่ง A4 ปากกา)
- เรื่องเล่า อัจฉริยะผู้ยิ่งใหญ่
- เพลงบรรเลงผ่อนคลาย
 ขั้นกิจกรรม  :
- มีสติ จดจ่อกับสิ่งที่ฟัง
- เห็นความเชื่อมโยงเรื่องราวของตนเองและผู้อื่น
- ยอมรับในความคิดเห็นและมุมมองที่แตกต่าง
- เครารพ นอบน้อมต่อสรรพสิ่ง
ขั้นกิจกรรม  : ( 15 นาที )
-     ครูเล่าเรื่องอัจฉริยะผู้ยิ่งใหญ่
-     ครูส่งตะกร้าอุปกรณ์ 2 ใบ นักเรียนหยิบคนละ 1 ชุด (กระดาษครึ่ง A4 1 แผ่น ปากกา 1 ด้าม) โดยส่งด้านซ้ายและขวามือ คนสุดท้ายจะวางตะกร้าอุปกรณ์ไว้ด้านหลังตนเอง ก่อนจะรับ – ส่งอุปกรณ์ทุกคนจะไหว้ของคุณซึ่งกันและกันด้วยความนอบน้อม เมื่อได้รับอุปกรณ์แล้วทุกคนจะวางไว้ได้หน้าของตนเอง
-     นักเรียนเขียนถ่ายทอดความรู้สึกของตนเองหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราว
-     ครูให้นักเรียนแต่ละคนถ่ายทอดความรู้สึกและคำตอบของตนเองทีละคน
-     นักเรียนเก็บผลงานและอุปกรณ์ใส่ตะกร้า โดยเริ่มจากคนที่มีตะกร้าอยู่ด้านหลัง และส่งต่อให้เพื่อนทีละคนจนมาถึงคุณครู
ขั้นจบ  :
เคารพคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ :  ( 2 นาที )
- ครูพูดเสริมแรง ชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนทุกคนไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน
ศุกร์
ขั้นเตรียม  :
ฝึกการมีสติรู้ตัว

กิจกรรม : กายมายา
ขั้นเตรียม :  ( 3 นาที )
- ครูและนักเรียนนั่งเป็นวงกลม ไหว้ทักทายซึ่งกันและกันด้วยความนอบน้อม
- นักเรียนหลับตา จับมือเพื่อนที่อยู่ข้างๆ ค่อยๆ หลับตา รับรู้ลมหายใจที่ปลายจมูก ประมาณ 4-5 ลมหายใจ แล้วลืมตาช้าๆ
- นักเรียนกำกับสติ ด้วยการแตะสัมผัสส่วนต่างๆ ของร่างกาย จากล่างขึ้นบน
- สำนวนไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง
- เพลงบรรเลงผ่อนคลาย
ขั้นกิจกรรม  :
-    กำกับสติ จดจ่อกับสิ่งที่ทำ
-    ใคร่ครวญ เห็นความเชื่อมโยง และมองเห็นความสัมพันธ์ของตนเองกับสิ่งต่างๆรอบๆตัว
-    เห็นความมีอยู่จริงในจักรวาล ว่าทุกสิ่งไม่มีอยู่จริง (เรามีอยู่จริงเพราะสิ่งอื่นมองเห็นเรา)
-    สื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ขั้นกิจกรรม : ( 15 นาที )
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “ผู้ชายจะเลือกผู้หญิงแบบไหนและเพราะอะไร” โดยไล่ลำดับถามพี่ผู้ชายทีละคน
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “ผู้หญิงจะเลือกผู้ชายแบบไหนและเพราะอะไร” โดยไล่ลำดับถามพี่ผู้หญิงทีละคน
- ครูและนักเรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนมีวิธีการดูได้อย่างไร” และ “ลักษณะของความจริงใจสามารถพิสูจน์ได้อย่างไร โดยไล่ลำดับถามนักเรียนทีละคน
- ครูและนักเรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น และร่วมกันขมวดประเด็นอีกครั้ง
ขั้นจบ  :
เคารพคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ ( 2 นาที ) :
- ครูพูดเสริมแรง ชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนทุกคนไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน

ขั้นเตรียม
 ขั้นกิจกรรม

ขั้นจบ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น