Week4


Week
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
4
จันทร์
ขั้นเตรียม :
กำกับสติ  สมาธิ

กิจกรรม : ประสบการณ์ช่วงปิดเรียน
ขั้นเตรียม นาที )
ครูและนักเรียนนั่งเป็นวงกลม ไหว้ทักทายซึ่งกันและกันด้วยความนอบน้อม 
ครูและนักเรียนจับมือเพื่อนที่อยู่ข้างๆแล้วปิดเปลือกตาช้าๆ  มีสติ  รับรู้ลมหายใจที่ปลายจมูก
ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วย Brain Gym ท่ากำ/แบ (10 ครั้ง)
- เรื่องเล่าความประทับใจของครู
- กระดาษครึ่ง A4
- ปากกา
เพลงสปาผ่อนคลาย

ขั้นกิจกรรม :
มีสติ จดจ่อกับสิ่งที่ฟัง
เห็นความเชื่อมโยงเรื่องราวของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับในความคิดเห็นและมุมมองที่แตกต่าง
เครารพ นอบน้อมต่อสรรพสิ่ง
ขั้นกิจกรรม 15 นาที )
-         ครูเล่าเรื่องความประทับใจในช่วงปิดเรียน
-         ครูส่งอุปกรณ์ นักเรียนหยิบคนละ ชุด (กระดาษครึ่งA4 1 แผ่น ปากกา 1 ด้าม) โดยส่งด้านขวามือจนกลับมาถึงคุณครู ก่อนจะรับ –ส่งอุปกรณ์ทุกคนจะไหว้ของคุณซึ่งกันและกันด้วยความนอบน้อม เมื่อได้รับอุปกรณ์แล้วทุกคนจะวางไว้ได้หน้าของตนเอง
-         ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “ในช่วงปิดเรียนมีเหตุการณ์ใดที่ทำให้เราประทับใจ และมีความสุข เพราะอะไร?”
-         นักเรียนวาดภาพและเขียนเพื่อสื่อความคิดและมุมมอง
-         นักเรียนนำเสนอผลงาน (ภาพและความคิดจากมุมมองของตนเอง)
-         นักเรียนเก็บผลงานและอุปกรณ์ใส่ตะกร้า โดยเริ่มจากคนที่มีตะกร้าอยู่ด้านหลัง และส่งต่อให้เพื่อนทีละคนจนมาถึงคุณครู
ขั้นจบ :
เคารพคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ  : ( นาที )
- ครูพูดเสริมแรง ชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนทุกคนไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน
อังคาร
ขั้นเตรียม :
ฝึกสติกลับมารู้ตัว
จดจ่อกับสิ่งที่ทำ
รับรู้ลมหายใจ
กิจกรรม โยคะ
ขั้นเตรียม  : ( 3นาที ) :
- นักเรียนยืนเป็นวงกลม สลับฟันปลา ห่างกันหนึ่งช่วงแขนไหว้ทักทายซึ่งกันและกัน
- นักเรียนค่อยๆหลับตา กำกับสติ รับรู้ลมหายใจที่ปลายจมูก ประมาณ 4-5 ลมหายใจ
เพลงสปาผ่อนคลาย

ขั้นกิจกรรม :
ฝึกการเคลื่อนไหว การมีสติ รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม  : ( 15 นาที ) :
- ครูให้นักเรียนยืนในท่าเตรียม แยกเท้าห่างกันเล็กน้อย ขาทั้ง ข้างขนานกับหัวไหล่
- ครูเริ่มท่าโยคะ ดังต่อไปนี้
ท่ายืน   
·     ท่าไหว้พระอาทิตย์
·     ท่าภูเขา
·     ท่าต้นไม้
·     ท่าเก้าอี้ ขา
·     ท่าเก้าอี้ขาเดียว
ท่านั่ง  
·     ท่าเต่า
·     ท่าหงส์
ท่านอน   
·     ท่าจระเข้
·     ท่าตั๊กแตน
·     ท่างูเห่า
·     ท่าปลาดาว
ขั้นจบ :
เคารพคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ : ( นาที )
- ครูพูดเสริมแรง ชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนทุกคนไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน
พุธ
ขั้นเตรียม  :
ฝึกการมีติการรู้ตัว

กิจกรรม ศิลป์จากลวดเสียบกระดาษ
ขั้นเตรียม :  ( นาที )
- ครูและนักเรียนนั่งเป็นวงกลม ไหว้ทักทายซึ่งกันและกันด้วยความนอบน้อม
- นักเรียนหลับตา กำกับสติ รับรู้ลมหายใจที่ปลายจมูก ประมาณ 4-5 ลมหายใจ จากนั้นค่อยๆ ลืมตา
- นักเรียนทำ Brain Gym 2 ท่า สลับซ้ายขวา 10 ครั้ง (ท่างูเห่า/ สุนัขจิ้งจอก และ ท่าขนมจีบ/ถาดตัวแอล)
- ตะกร้าอุปกรณ์ ใบ (กระดาษครึ่ง A4 ติดด้วยลวดเสียบกระดาษ ปากกา)
- เพลงบรรเลงผ่อนคลาย
ขั้นเตรียม  :
-        สร้างสรรค์จินตนาการจากลวดเสียบกระดาษ
-        ฝึกสติ จดจ่อกับสิ่งที่ทำ
-        เชื่อมโยงและมองเห็นความสัมพันธ์ของตนเองกับสิ่งต่างๆรอบๆตัว
-        สื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ขั้นกิจกรรม :  ( 15 นาที )
-         ครูนำลวดเสียบกระดาษมาให้นักเรียนสังเกต
-         ครูแนะนำสื่อ (เสียบกระดาษ) โดยการตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง?” “นำไปทำอะไรได้บ้าง/นำไปทำอะไรไม่ได้บ้าง?”
-         ครูส่งตะกร้าอุปกรณ์ ใบ นักเรียนหยิบคนละ ชุด (กระดาษครึ่ง A4 1 แผ่นติดลวดเสียบกระดาษ ปากกา 1ด้าม) โดยส่งด้านซ้ายและขวามือ คนสุดท้ายจะวางตะกร้าอุปกรณ์ไว้ด้านหลังตนเอง ก่อนจะรับ – ส่งอุปกรณ์ทุกคนจะไหว้ของคุณซึ่งกันและกันด้วยความนอบน้อม เมื่อได้รับอุปกรณ์แล้วทุกคนจะวางไว้ได้หน้าของตนเอง
-         ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนต่อเติมภาพจากลวดเสียบกระดาษให้เป็นสิ่งที่มีชีวิต หรือไม่มีชีวิตอย่างไรให้มีความหมาย และสร้างสรรค์?”
-         นักเรียนต่อเติมภาพจากจิตนาการ
-         นักเรียนนำเสนอผลงาน
-         นักเรียนเก็บผลงานและอุปกรณ์ใส่ตะกร้า โดยเริ่มจากคนที่มีตะกร้าอยู่ด้านหลัง และส่งต่อให้เพื่อนทีละคนจนมาถึงคุณครู
ขั้นจบ  :
เคารพคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ : ( นาที )
- ครูพูดเสริมแรง ชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนทุกคนไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน
พฤหัสบดี
ขั้นเตรียม  :
ฝึกการมีติการรู้ตัว
กิจกรรม นิทานเซน เรื่อง เงินซื้อปัญญา
ขั้นเตรียม :  ( นาที ) 
ครูและนักเรียนนั่งเป็นวงกลม ไหว้ทักทายซึ่งกันและกันด้วยความนอบน้อม
- นักเรียนหลับตา กำกับสติ รับรู้ลมหายใจที่ปลายจมูก ประมาณ 4-5 ลมหายใจ จากนั้นค่อยๆ ลืมตา
- นักเรียนทำ Brain Gym 2 ท่า สลับซ้ายขวา 10 ครั้ง (ท่างูเห่า/ สุนัขจิ้งจอก และ ท่า ขนมจีบ/ถาดตัวแอล)
- นิทานเซน เรื่อง เงินซื้อปัญญา
- ตะกร้าอุปกรณ์ ใบ (กระดาษครึ่ง A4ปากกา)
- เพลงบรรเลงผ่อนคลาย
 ขั้นกิจกรรม  :
มีสติ จดจ่อกับสิ่งที่ฟัง
เห็นความเชื่อมโยงเรื่องราวของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับในความคิดเห็นและมุมมองที่แตกต่าง
เครารพ นอบน้อมต่อสรรพสิ่ง
ขั้นกิจกรรม  15 นาที )
-         ครูเล่า 1นิทานเซน เรื่อง “เงินซื้อปัญญา” ให้นักเรียนฟัง (ไม่บอกชื่อเรื่อง) โดยเล่าถึงตอนที่ชายคนนั้นกลับไปคิดที่บ้านว่าจะซื้อปัญญาหรือไม่
-         ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “ในเรื่องมีตัวละครในบ้าง?” มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นบ้าง”
-         ครูส่งตะกร้าอุปกรณ์ ใบ นักเรียนหยิบคนละ ชุด (กระดาษครึ่ง A4 1 แผ่น ปากกา 1 ด้าม) โดยส่งด้านซ้ายและขวามือ คนสุดท้ายจะวางตะกร้าอุปกรณ์ไว้ด้านหลังตนเอง ก่อนจะรับ – ส่งอุปกรณ์ทุกคนจะไหว้ของคุณซึ่งกันและกันด้วยความนอบน้อม เมื่อได้รับอุปกรณ์แล้วทุกคนจะวางไว้ได้หน้าของตนเอง
-         ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “ถ้านักเรียนเป็นชายคนนั้น จะซื้อปัญญาหรือไม่ คิดว่าจะมีเหตุการณ์ใดทำให้ซื้อและไม่ซื้ออย่างไรบ้าง?” “นักเรียนจะตั้งชื่อเรื่องนี้ว่าอย่างไร?”
-         นักเรียนเขียนเพื่อสื่อความคิดและมุมมอง และตั้งชื่อเรื่องนี้
-         นักเรียนนำเสนอผลงาน (ภาพและความคิดจากมุมมองของตนเอง)
-         ครูเล่านิทานเซน เรื่อง “เงินซื้อปัญญา” ต่อจนตอนจบ
-         นักเรียนเก็บผลงานและอุปกรณ์ใส่ตะกร้า โดยเริ่มจากคนที่มีตะกร้าอยู่ด้านหลัง และส่งต่อให้เพื่อนทีละคนจนมาถึงคุณครู
ขั้นจบ  :
เคารพคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ :  ( นาที )
- ครูพูดเสริมแรง ชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนทุกคนไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน
ศุกร์
ขั้นเตรียม  :
ฝึกการมีสติรู้ตัว

กิจกรรม ก้อนหิน
ขั้นเตรียม :  ( นาที )
- ครูและนักเรียนนั่งเป็นวงกลม ไหว้ทักทายซึ่งกันและกันด้วยความนอบน้อม
- นักเรียนหลับตา จับมือเพื่อนที่อยู่ข้างๆ ค่อยๆ หลับตา รับรู้ลมหายใจที่ปลายจมูก ประมาณ 4-5 ลมหายใจ แล้วลืมตาช้าๆ
- นักเรียนกำกับสติ ด้วยการแตะสัมผัสส่วนต่างๆ ของค่างกาย จากบนลงล่าง
- ก้อนหิน ก้อน
- ตะกร้าอุปกรณ์ ใบ (กระดาษครึ่ง A4ปากกา)
- เพลงบรรเลงผ่อนคลาย
ขั้นกิจกรรม  :
-        กำกับสติ จดจ่อกับสิ่งที่ทำ
-        ใคร่ครวญ เห็นความเชื่อมโยง และมองเห็นความสัมพันธ์ของตนเองกับสิ่งต่างๆรอบๆตัว
-        เห็นความมีอยู่จริงในจักรวาล ว่าทุกสิ่งไม่มีอยู่จริง (เรามีอยู่จริงเพราะสิ่งอื่นมองเห็นเรา)
-        สื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ขั้นกิจกรรม : ( 15 นาที )
-         ครูนำก้อนหินลักษณะต่างกัน จำนวน ก้อน วางไว้ด้านหน้าตนเอง และให้นักเรียนสังเกต
-         ครูแนะนำสื่อ (ก้อนหิน) โดยการตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง?” “มีลักษณะเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้าง?” “ในชีวิตประจำวันเราเจอสิ่งนี้ที่ไหนบ้าง?” “คิดว่าทำไมเราเรียกสิ่งนี้ว่าก้อนหิน?”
-         ครูส่งตะกร้าอุปกรณ์ ใบ นักเรียนหยิบคนละ ชุด (กระดาษครึ่ง A4 1 แผ่น ปากกา 1 ด้าม) โดยส่งด้านซ้ายและขวามือ คนสุดท้ายจะวางตะกร้าอุปกรณ์ไว้ด้านหลังตนเอง ก่อนจะรับ –ส่งอุปกรณ์ทุกคนจะไหว้ของคุณซึ่งกันและกันด้วยความนอบน้อม เมื่อได้รับอุปกรณ์แล้วทุกคนจะวางไว้ได้หน้าของตนเอง
-         ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “ถ้านักเรียนมีก้อนหินขนาดใหญ่นักเรียนอยากนำไปทำอะไรบ้าง?”   “นักเรียนคิดว่าสิ่งที่เราเรียกว่าก้อนหินนี้แท้จริงแล้วมีอยู่จริงหรือไม่ เพราะเหตุใด?”
-         นักเรียนวาดภาพและเขียนเพื่อสื่อความคิดและมุมมอง
-         นักเรียนนำเสนอผลงาน (ภาพและความคิดจากมุมมองของตนเอง)
-         นักเรียนเก็บผลงานและอุปกรณ์ใส่ตะกร้า โดยเริ่มจากคนที่มีตะกร้าอยู่ด้านหลัง และส่งต่อให้เพื่อนทีละคนจนมาถึงคุณครู
ขั้นจบ  :
เคารพคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ ( นาที ) :
- ครูพูดเสริมแรง ชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนทุกคนไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน

หมายเหตุ
1นิทานเซน เรื่อง เงินแลกปัญญา
                ครั้งหนึ่ง ขณะที่ชายคนหนึ่งกำลังซ่อมกำแพงที่ถล่มลงมา หลังจากฝนตกลงมาอย่างหนัก เขาได้ขุดพบทองคำก้อนใหญ่ ก้อนหนึ่ง เลยกลายเป็นเศรษฐีในชั่วพริบตา ชายคนนั้นรู้ตัวเองดีว่า ตัวเองค่อนข้างโง่ จึงไปปรึกษากับพระอาจารย์ท่านหนึ่ง พระอาจารย์แนะนำว่า เจ้ามีเงิน ผู้อื่นมีปัญญา เจ้าทำไมไม่ใช้เงินไปซื้อปัญญาของคนอื่น
                ชายคนนั้นจึงเข้าไปในเมืองเจอพระรูปหนึ่ง
                ชายนั้นจึงถามพระรูปนั้นว่า ท่านจะขายปัญญาของท่านให้แก่ข้าพเจ้าได้หรือเปล่า 
                พระนั้นตอบว่า "ปัญญาของอาตมาแพงนะ เจ้าสู้ไหวหรือ?”
                ชายนั้นตอบ ขอเพียงซื้อปัญญาได้แพงเท่าไหร่ ข้าพเจ้าก็สู้
เมื่อเจ้าพบสิ่งที่ยากลำบากใจ เจ้าอย่าเพิ่งเร่งรีบตัดสินใจ ให้เดินไปข้างหน้า 3 ก้าว หลังจากนั้นเดินถอยไปข้างหลัง 3 ก้าว ทำซ้ำอย่างนี้ อีก 3 ครั้ง เจ้าก็จะได้ปัญญา
ปัญญา ง่ายอย่างนี้หรือ?” ชายคนนั้นทำท่าไม่เชื่อและลังเล กลัวพระรูปนั้นจะหลอกเอาเงิน
พระรูปนั้นอ่านสายตานั้นออก จึงพูดว่า เจ้ากลับไปก่อน ถ้าหากเจ้ารู้สึกว่าปัญญาของข้าพเจ้าไม่คุ้มกับเงินเหล่านี้ เจ้าก็ไม่ต้องกลับมาแล้ว หากเจ้าคิดว่าคุ้ม เจ้าค่อยกลับมา
เมื่อกลับถึงบ้านในตอนค่ำมืด ชายคนนั้นเห็นเหมือนกับภรรยา กำลังนอนอยู่กับคนอื่น จึงถืออีโต้เข้าไปหวังจะฆ่าคนนั้น แต่ทันใดนั้นนึกถึงคำพูดของพระรูปนั้นในตอนกลางวันจึงเดินไปข้างหน้า 3 ก้าว เดินถอยหลัง 3 ก้าว ทำซ้ำอีก 3 ครั้ง ขณะที่กำลังเดินอยู่นั้น คนที่นอนอยู่กับภรรยาของเขาพูดขึ้นว่า ลูกเอ๊ย ดึกๆ อย่างนี้ทำอะไรอยู่นั่น?” ชายคนนั้นเมื่อรู้ว่าเป็นเสียงมารดาของตนเอง จึงคิดในใจว่า หากกลางวันนี้ไม่ซื้อปัญญามา วันนี้คงจะฆ่าแม่ของตนเองแล้ว วันรุ่งขึ้นจึงรีบนำเงินไปถวายพระรูปนั้นแต่เช้า


ขั้นเตรียม
ขั้นกิจกรรม
ขั้นจบ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น